Styrelse vald vid årsmöte den 7 maj 2019

Ordförande Ulf   Wilhelmsson
Vice ordf. Peter Håkansson
Kassör Lars-Gunnar Arvidsson
Sekreterare   Mia Alfredsson
Ledamot Alexander Brorsson
Ledamot Annika Martinsson
Suppleant Anders Eriksson
Suppleant Ola Söderdahl
Revisor Gunilla Ohlsson
Suppleant   Per-Anders Hansson
   
   
Valberedning   Karl-Erik Lindström     Sammankallande
Valberedning Ingolf Brorsson
   
   
2020 Årsmöte tisdagen den 5 maj 18:302020  Ev. ändringar meddelas separat.

Onsdagen den 5 feb. 18:00 Styrelsemöte
Onsdagen den 15 april 18,00 Styrelsemöte
Onsdagen den 3 juni 18:00 Styrelsemöte
Tisdagen den 4 aug. 18:00 Styrelsemöte
Tisdagen den 20 okt.
Fredagen den 11 dec.
18:00 Styrelsemöte
18:00 Styrelsemöte
   
   
   
   
Tillbaka